Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

Чытайце ў часопісе "Судовы веснiк". № 2/2021

Для прагляду неабходна аўтарызавацца або зарэгістравацца

У сакавіку 2021 г. Пленум Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь абмеркаваў вынікі праведзенага абагульнення практыкі прымянення судамі норм грамадзянскага працэсуальнага заканадаўства, рэгулюючых вядзенне спраў у апеляцыйным парадку. З асноўнымі тлумачэннямі і рэкамендацыямі, дадзенымі судам у прынятай па выніках пасяджэння Пленума пастанове, знаёміць публікацыя ў рубрыцы «На тэму Пленума».

У артыкуле суддзі Вярхоўнага Суда А. Кавальчука (рубрыка «За літарай закона») звернута ўвага на неабходнасць захавання ўсёй сукупнасці ўмоў, якія цягнуць за сабой вызваленне асобы ад крымінальнай адказнасці за здзяйсненне злачынстваў супраць уласнасці ў адпаведнасці з часткай 5 заўваг да главы 24 Крымінальнага кодэкса, дадзены тлумачэнні, якія датычацца ўстанаўлення наяўнасці кожнай з такіх абавязковых умоў. Выкладзена пазіцыя судовай калегіі па крымінальных справах Вярхоўнага Суда па пытанні пра магчымасць прымянення адзначанага палажэння крымінальнага закона ў выпадку абвінавачання асобы ў здзяйсненні некалькіх крадзяжоў.

Асобныя пытанні, якія ўзнікаюць пры разглядзе іскаў пра перавод на істца праў і абавязкаў пакупніка долі (часткі долі) ва ўстаўным фондзе таварыства з абмежаванай адказнасцю і таварыства з дадатковай адказнасцю, аналізуюцца ў артыкуле суддзі эканамічнага суда горада Мінска К.Д.М.А. Драздоўскай (рубрыка «За літарай закона»). Аўтар надае ўвагу ўмовам рэалізацыі пераважнага права пакупкі долі ва ўстаўным фондзе, а таксама абставінам, якія падлягаюць даказванню па такіх ісках.

Публікацыя суддзі Вярхоўнага Суда С. Дубай (рубрыка «Судовая практыка») прысвечана актуальным пытанням разгляду эканамічнымі судамі спраў, якія ўзнікаюць з падатковых праваадносін. Акцэнт зроблены на асаблівасцях прымянення палажэнняў Падатковага кодэкса, якія ўстанаўліваюць агульныя падставы для карэкціроўкі падатковай базы і (альбо) сумы падатка (збора), які падлягае выплаце. 

У навуковых публікацыях беларускіх прававедаў (рубрыка “Праблемы, меркаванні, прапановы”) прадстаўлены артыкулы, у якіх аўтары даследуюць такія тэмы, як прававая кваліфікацыя аднабаковага адказу ад дагавора ў дактрыне і судовай практыцы (артыкул к.ю.н. Р. Тамковіча); асаблівасці пакрыцця страт пры абавязковым страхаванні грамадзянскай адказнасці ў іх карэляцыі з дэліктным абавязкам (артыкул к.ю.н. М. Шымковіч); метадалагічныя праблемы разумення спосаба здзяйснення крадзежа ў дактрыне, правапрымяненні і сучаснай навуцы крымінальнага права  (артыкул к.ю.н. В. Хілюты).