Афіцыйныя друкаваныя выданні

Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь

Архiў нумароў

Чытайце ў часопісе "Судовы веснiк". № 1/2021

Для прагляду неабходна аўтарызавацца або зарэгістравацца

У дадзеным выпуску працягваюць публікавацца матэрыялы, якія звязаны з падрыхтоўкай праекта адзінага працэсуальнага кодэкса, які рэгулюе судаводства па грамадзянскіх і эканамічных справах (АПК). У рубрыцы “Абмяркоўваем” суддзя Вярхоўнага Суда Л. Калеснікава праводзіць параўнальны аналіз мадэляў загаднага вядзення, замацаваных у дзеючых працэсуальных кодэксах, і акрэслівае перспектывы прававой рэгламентацыі дадзенага віда судаводства ў АПК. У артыкуле суддзі Вярхоўнага Суда А. Алешчанкі разгледжана перавага касацыі як працэсуальнага інструмента праверкі судовых пастаноў, якія ўступілі ў законную моц, абгрунтоўваецца выбар найбольш прымальнай мадэлі касацыйнага вядзення.

У публікацыі суддзі Вярхоўнага Суда А. Крывіцкай (рубрыка “Судовая практыка”) раскрываюцца асаблівасці разгляду спрэчак аб спагнанні страт, у тым ліку прычыненых у выніку парушэння дагаворных абавязацельстваў альбо звязаных з прыпыненнем дагавора. Акцэнт зроблены на тым, якія абставіны ўваходзяць у прадмет даказвання па справах адзначанай катэгорыі.

Матэрыял к.э.н., судовага эксперта А. Смольскага ў рубрыцы “За літарай закона” прысвечаны пытанням вызначэння сапраўднага кошту долі ўдзельніка таварыства з абмежаванай (дадатковай) адказнасцю, якія ўзнікаюць у гаспадарчым, грамадзянскім і крымінальным працэсах. У артыкуле растлумачваецца, калі заканадаўствам прадугледжана выкарыстанне катэгорыі сапраўднага кошту долі, якім чынам трэба вызначаць кошт долі ў іншых выпадках і з рашэннем якіх праблем можа дапамагчы судовая экспертыза.

У рубрыцы “Праблемы, меркаванні, прапановы” намеснік дырэктара ІППК суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі, к.ю.н. У. Мароз прыводзіць навуковае абгрунтаванне тэзіса пра неабходнасць верна кваліфікаваць прававыя адносіны, у рамках якіх здзяйсняліся дзеянні, якія выклікалі эканамічную неплацежаздольнасць (банкруцтва) юрыдычнай асобы, пры разглядзе іскаў аб прыцягненні да субсідзіярнай адказнасці. Суаўтары д.м.н., прафесар А. Скугарэўскі, к.м.н. Ю. Асцянка і к.м.н. У. Дукорскі разглядаюць катэгорыю маральнай шкоды з пункту гледжання спецыялістаў у сферы псіхічнага здароўя, прыводзяць аргументы на карысць увядзення ў айчынны медыка-прававы і навуковы дыскурс тэрміна “псіхічная траўма”, выказваюць прапановы пра ўспрыняцце беларускай правапрымяняльнай практыкай некаторых сучасных падыходаў да ацэнкі наяўнасці псіхічнай траўмы як рэзультата правапарушэння (злачынства), здзейсненага ў адносінах да пацярпелага. Кароткі агляд навэл Закона Рэспублікі Беларусь ад 06.01.2021 № 85-З «Аб змяненні кодэксаў па пытаннях крымінальнай адказнасці» прадстаўлены ў артыкуле к.ю.н. Н. Урублеўскай, аўтар выказвае меркаванне пра тое, якія з навэл будуць мець зваротную моц. З поглядамі выдатнейшых дарэвалюцыйных вучоных-працэсуалістаў на праблему доказаў і даказвання ў крымінальным працэсе знаёміць публікацыя выкладчыка Акадэміі МУС А. Сяргейчыка.