Вярхоўны Суд
Рэспублікі Беларусь

Iнтэрнэт-партал судоў агульнай юрысдыкцыі Рэспублікі Беларусь

+375 (17) 308-25-01

+375 (17) 215-06-00

220020, г. Мiнск, вул. Арлоўская, 76

Расклад пасяджэнняў

Эканамічным судом горада Мінска задаволены патрабаванні суб'екта гаспадарання па дагаворах міжнароднага лізінгу

28 верасня 2018  7633

Ісцец, які з'яўляецца лізінгадацелем па дагаворы міжнароднага лізінгу і крэдыторам па дагаворы паручыцельства, звярнуўся ў эканамічны суд горада Мінска з іскавай заявай да таварыства з абмежаванай адказнасцю «Б» (Рэспубліка Казахстан), якое з'яўляецца лізінгаатрымальнікам па дагаворы міжнароднага лізінгу, і да таварыства з абмежаванай адказнасцю «А» (Рэспубліка Казахстан), якое з'яўляецца паручыцелем па дагаворы паручыцельства аб спагнанні 140 959,97 долараў ЗША.

Згодна з пунктамі дагавора лізінгу ісцец, з'яўляючыся лізінгадацелем па дагаворы лізінгу, набыў у прадаўца СЗАТ «М» (рэзідэнт Рэспублікі Беларусь) па дагаворы пастаўкі і перадаў адказчыку ТАА «Б» (Рэспубліка Казахстан), які з'яўляецца лізінгаатрымальнікам, у валоданне і карыстанне па акце здачы-прыёмкі тавару ў колькасці 50 (пяцідзесяці) адзінак.

Згодна з дагаворам лізінгу адказчык ТАА «Б» прыняў на сябе абавязкі ўносіць плату за валоданне і карыстанне прадметам лізінгу ў адпаведнасці з графікам лізінгавых плацяжоў.

У адпаведнасці з пунктам дагавора лізінгу для кожнай адзінкі маёмасці, якая з'яўляецца прадметам лізінгу, памеры, парадак і тэрміны выплаты лізінгавых плацяжоў вызначаюцца асобнай часткай графіка лізінгавых плацяжоў, парадкавы нумар якой адпавядае парадкаваму нумару акта прыёмкі-перадачы адпаведнай адзінкі прадмета лізінгу.

Згодна з пунктам дагавора лізінгу выплата авансавага плацяжу, лізінгавых плацяжоў і іншых плацяжоў выконваецца адказчыкам ТАА «Б» шляхам пералічэння грашовых сродкаў у доларах ЗША на банкаўскі рахунак істца, названы ў пункце дагавора лізінгу ў доларах ЗША. Датай выплаты лічыцца дата залічэння лізінгавага плацяжу на рахунак істца.

У мэтах забеспячэння выканання абавязкаў лізінгаатрымальнікам (адказчык ТАА «Б») паміж істцом і ТАА «А» (Рэспубліка Казахстан) заключаны дагавор паручыцельства, згодна з якім паручыцель (адказчык ТАА «А») і даўжнік (адказчык ТАА «Б») нясуць салідарную адказнасць перад крэдыторам (істцом) за выкананне абавязкаў па дагаворы лізінгу.

У адпаведнасці з п. 3.1 дагавора паручыцельства адказчык ТАА «А» адказвае перад істцом за выкананне адказчыкам ТАА «Б» абавязкаў па дагаворы лізінгу ў поўным аб'ёме, а менавіта за выкананне ўсіх без выключэння фінансавых абавязкаў (выплата лізінгавых плацяжоў, сум няўстойкі, пакрыццё выдаткаў, у тым ліку судовых выдаткаў, і любых іншых плацяжоў, абавязак выплаціць якія будзе вынікаць з дагавора лізінгу).

Ісцец накіраваў адказчыку ТАА «А» прэтэнзію аб узнікненні запазычанасці па дагаворы лізінгу і патрабаваў выканання абавязкаў, устаноўленых дагаворам паручыцельства: выплаціць за адказчыка ТАА «Б» пратэрмінаваныя лізінгавыя плацяжы, суму налічаных пені і працэнтаў за нявыплату лізінгавых плацяжоў. Адказу на прэтэнзію ісцец не атрымаў.

У сувязі з невыкананнем адказчыкамі абавязацельстваў па пералічэнні лізінгавых плацяжоў у тэрмін, вызначаны дагаворам, ісцец звярнуўся ў суд па абарону сваіх правоў.

Згодна з арт. 288 ГК з прычыны абавязацельства адна асоба (даўжнік) абавязана здзейсніць на карысць іншай асобы (крэдытора) пэўнае дзеянне: перадаць маёмасць, выканаць работу, выплаціць грошы і да т.п., або ўстрымацца ад пэўнага дзеяння, а крэдытор мае права патрабаваць ад даўжніка выканання яго абавязку.

У адпаведнасці з арт. арт. 290 і 291 ГК абавязацельствы павінны выконвацца належным чынам у адпаведнасці з умовамі абавязацельства і патрабаваннямі заканадаўства. Аднабаковая адмова ад выканання абавязацельства і аднабаковая змена яго ўмоў не дапускаюцца, калі іншае не вынікае з заканадаўства ці дагавора.

Згодна з п. 1 арт. 585 і арт. 636 ГК па дагаворы фінансавай арэнды (дагаворы лізінгу) арэндадацель абавязуецца набыць ва ўласнасць названую арандатарам маёмасць у вызначанага ім прадаўца (пастаўшчыка) і прадаставіць арандатару гэту маёмасць за плату ў часовае валоданне і карыстанне для прадпрымальніцкіх мэт, а арандатар абавязаны своечасова ўносіць плату за карыстанне маёмасцю (арэндную плату).

Пунктам 1 арт. 304 ГК прадугледжана, што пры салідарным абавязку даўжнікоў крэдытор мае права патрабаваць выканання як ад усіх даўжнікоў сумесна, так і ад любога з іх паасобку, прытым як поўнасцю, так і ў частцы доўгу.

У адпаведнасці з п. 1 арт. 343 ГК пры невыкананні ці неналежным выкананні даўжніком забяспечанага паручыцельствам абавязацельства паручыцель і даўжнік адказваюць перад крэдыторам салідарна, калі заканадаўствам ці дагаворам паручыцельства не прадугледжана субсідыярная адказнасць паручыцеля.

Адказчык ТАА «Б» свае абавязацельствы належным чынам не выконвае, парушае тэрміны выплаты лізінгавых плацяжоў.

Наяўнасць запазычанасці пацвярджаецца матэрыяламі справы і не аспрэчваецца лізінгаатрымальнікам. Адказчыкамі не прадстаўлены суду доказы, якія пацвярджаюць аплату запазычанасці або наяўнасць прававых падстаў для невыканання абавязацельства па аплаце.

Пры такіх абставінах, паводле пералічаных норм заканадаўства і ўмоў заключанага дагавора лізінгу суд прыйшоў да высновы аб наяўнасці пратэрміноўкі ў аплаце лізінгавых плацяжоў па тэрміне выплаты 14.03.2018.

У адпаведнасці з арт. 311 ГК у выпадку невыканання ці неналежнага выканання абавязацельства даўжнік абавязаны выплаціць крэдытору вызначаную заканадаўствам ці дагаворам грашовую суму – няўстойку (штраф, пеню).

Згодна з пунктам дагавора лізінгу, пры ўзнікненні пратэрмінаванай запазычанасці па лізінгавых плацяжах ісцец мае права налічыць пеню ў памеры 0,15% ад сумы не атрыманых (не паступіўшых) ва ўстаноўлены тэрмін лізінгавых плацяжоў за кожны дзень пратэрміноўкі, а адказчык выплачвае налічаную істцом пеню па першым патрабаванні апошняга на працягу 10 рабочых дзён з даты атрымання такога патрабавання.

Артыкулам 366 ГК прадугледжана, што за карыстанне чужымі грашовымі сродкамі з прычыны іх неправамернага ўтрымання, ухілення ад іх вяртання, іншай пратэрміноўкі ў іх выплаце або беспадстаўнага атрымання ці захоўвання за кошт іншай асобы падлягаюць выплаце працэнты на суму гэтых сродкаў. Памер працэнтаў вызначаецца стаўкай рэфінансавання Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь на дзень выканання грашовага абавязацельства ці яго адпаведнай часткі. Гэтыя правілы прымяняюцца, калі іншы памер працэнтаў не ўстаноўлены заканадаўствам ці дагаворам.

У адпаведнасці з пунктам дагавора лізінгу лізінгаатрымальнік нясе адказнасць за невыкананне грашовых абавязацельстваў у выглядзе працэнтаў за карыстанне чужымі грашовымі сродкамі, памер якіх узгоднены бакамі ў памеры 7% гадавых.

Разлік пені і працэнтаў, якія спаганяюцца істцом за карыстанне чужымі грашовымі сродкамі, судом правераны і прызнаны абгрунтаваным.

Суд, заслухаўшы тлумачэнні прадстаўніка істца, даследаваўшы матэрыялы справы, ацаніўшы прадстаўленыя доказы, з улікам канкрэтных абставін справы, прыйшоў да вываду, што заяўленыя істцом патрабаванні належаць задавальненню ў поўным аб'ёме.

Рашэнні суда не абскарджваліся і ўступілі ў законную сілу 12 верасня 2018 года.

У чарговым выпуску

Маніторынг масавай інфармацыі